TOPRAK MUHAFAZASINDA YAĞMURLAMA İLE SULAMA

Toprak Muhafazasinda Yagmurlama Ile Sulama Izmirpeyzaj.com.tr

Son yıllarda dünya nüfusunun artması ve gıda talebinin artması nedeniyle sulama ihtiyacı da arttı. Uygun sulama ile çiftçiler daha az suyla daha yüksek verim elde edebilir ve bu da bu hayati kaynağı korur. Ayrıca, sulama yabani otları ve zararlıları kontrol etmeye yardımcı olabilir ve toprak erozyonunu azaltabilir.

Doğru yapıldığında, sulama toprağın korunması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Çiftçiler daha az su kullanarak bu değerli kaynağı korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca yabancı otları ve zararlıları kontrol ederek erozyona uğrayan toprak miktarını azaltabilirler. Çiftçiler bu adımları atarak topraklarının gelecek yıl boyunca verimli kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

ALGISAL AÇIDAN ŞEHİRİÇİ PEYZAJ PLANLAMASI VE ŞEHİRSEL ÇEVRE

Bitki Secimi Ve Alan Kullanimi Izmirpeyzaj.com.tr 3

ALGISAL KENTSEL PEYZAJ PLANLAMASI NEDİR? Algısal kentsel peyzaj planlaması, insanların çevrelerini algılama ve çevreleriyle etkileşim kurma şeklini dikkate alan bir süreçtir. Sadece estetik açıdan hoş değil, aynı zamanda işlevsel ve güvenli mekanlar yaratmayı amaçlar.   Algısal kentsel peyzaj planlamasında ilk adım, insanların nasıl hareket ettiğini ve mekanı nasıl kullandığını anlamaktır. Bu, insanların çevreleriyle nasıl etkileşime

BÜYÜKŞEHİRLERİMİZDE YEŞİL SAHA YETERSİZLİĞİ

Buyuksehirlerimizde Yesil Saha Yetersizligi Izmirpeyzaj.com.tr 1

BÜYÜKŞEHİRLERİMİZDE YEŞİL SAHA YETERSİZLİĞİ
Yeşil alan geliştirme, kentsel bir çevrede parkların, bahçelerin ve diğer doğal alanların yaratılması ve iyileştirilmesidir. Genellikle şehirleri daha yaşanabilir ve sürdürülebilir hale getirme çabasının bir parçası olarak yapılır.

Yeşil alan gelişimi, gelişmiş zihinsel ve fiziksel sağlık, daha temiz hava ve su, daha düşük sıcaklıklar ve artan sosyal etkileşim dahil olmak üzere şehir sakinlerine birçok fayda sağlayabilir. Birçok insanın insan faaliyetlerinin çevresel etkileri konusunda endişe duyduğu bir dönemde, yeşil alan geliştirme bu etkinin bir kısmını dengelemenin bir yolu olarak görülebilir.

YAPI VE PEYZAJ UYGULAMASI ARASINDA UYUMLULUĞU ELDE ETMENİN 5 YOLU

Izmirpeyzaj 8

Bina ve peyzaj arasında uyumluluk yaratmak için öncelikle uyumluluğun ne olduğunu anlamak önemlidir. Uyumluluk, çatışma olmadan var olabilme veya birlikte çalışabilme kalitesi olarak tanımlanabilir. Mimari ve çevre düzenlemesi bağlamında uyumluluk, iki farklı unsurun göze batmadan veya genel tasarımın akışını bozmadan birlikte çalışabilme yeteneğini ifade eder.

PEYZAJ UYGULAMASI YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İzmir Konutlar İçin Rulo Çim

İyi bir tasarım uygulanırsa uygulamanın bakımı çok daha kolay olacaktır. Dikkate alınması gereken en önemli konu, uygulamanızdaki her görünümün benzersiz bir tanımlayıcıya sahip olmasıdır. Bir görünüm ekrandan kaldırılır ve daha sonra eklenirse, yeni bir tanımlayıcı almalıdır. İlk olarak, proje sahası ve çevresi hakkında net bir anlayışa sahip olmak önemlidir.

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikasi Izmirpeyzaj.com.tr

Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 16/07/2022

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, İzmir Peyzaj LTD. ŞTİ., veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere oncupeyzaj@gmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle oncupeyzaj@gmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Peyzaj Mimarlığı taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları 2022 (Son 4 yıl)

İzmir Peyzaj Dwg

Üniversitede peyzaj mimarlığı okumak isteyenler için detaylı bir yazı yazmaya çalıştık umarım beğenirsiniz.

Üniversitelerde peyzaj mimarlığı okumak için öğrencilerin lise bitirme sınavlarında belirli bir puan almaları gerekmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, peyzaj mimarlığı okumak isteyen öğrenciler için ülke genelindeki üniversiteler için taban puanları, başarı sıralamalarını ve kontenjanlarını yayınladı. Dünya genelinde İlk 4 üniversite Gifu Üniversitesi, Kyoto Üniversitesi, Tokyo Sanat Üniversitesi ve Toho Üniversitesi’dir.

DİKEY BAHÇELER

İzmir Dikey Bahçe Uygulamaları

DİKEY BAHÇE NEDİR? Dikey bahçeler, adından da anlaşılacağı üzere bitkilerin dikey eksene taşınması işlemidir, genel olarak yatay eksende görmeye alışkın olduğumuz bitkilerin dikey eksene taşınması tarihsel olarak Babil’in Asma Bahçelerine dayanır. 21.yüzyılda artan yapılaşma ve betonarme yapılarla beraber bitkisel alanlar iyice azalmakta ve gün geçtikçe yok olmaktadır. Özellikle yaşam alanlarımızda veya kamusal alanlarda mahremiyetin sağlanabilmesinden

PEYZAJ PROJELENDİRMESİ İÇİN HANGİ BİLGİLER GEREKLİDİR?

Mature Man Architect Working On Computer At Desk Indoors In Office

Bir peyzaj tasarımcısıyla çalışmayı düşünüyorsanız, doğru uyumu bulmak ve proje boyunca sürprizlerden kaçınmak, büyük ölçüde hangi soruların önceden sorulacağını bilmek ve bu profesyonellerin sağladığı hizmet yelpazesine aşina olmakla ilgilidir. Mevcut hizmet yelpazesi ve potansiyel müşterilerin iş için bir profesyonel işe almadan önce sorması gereken 10 temel soru hakkında. Bahçecilik ve çevre düzenlemesi, birçok insanın güzel

Gübreyi ne zaman atmalıyım?

İzmir Bahçe Gübresi

Çiminizi ne kadar düzenli olarak gübrelemelisiniz? İlgili SorularBir Çimi Ne Sıklıkta Beslemelisiniz?Çim İçin Hangi Gübre Türleri KullanılırÇim Gübresi TalimatlarıBalık Emülsiyonu Çim İçin İyi mi?Çimenlerin gübre ihtiyacı olduğuna şüphe yok, ancak yanlış besinleri uygulamak veya yanlış zamanda gübreleme gibi hata yapmak kolaydır. Çiminizi ihtiyaç duymadığı zaman gübrelerseniz, esasen para atarsınız, bu nedenle gübreleri doğru zamanda uygulamak

HANGİ GÜBREYİ KULLANMALIYIM SORUSUNA 4 CEVAP

Farmer Shows Fertilizers In His Hands Weared In Gloves

Çimlerinizi gübrelemek için en iyi zaman, toprak sıcaklığı 18 derecesine ulaştığında ilkbahardadır. Toprağın ne zaman 18’e kadar ısındığını bilirsiniz çünkü leylaklar çiçeklenmeye başlar ve çim büyümeye başlar.

Neden profesyonel bir peyzaj firmasıyla çalışmalıyım sorusunun 6 cevabı

NEDEN PEYZAJ ŞİRKETİ KİRALAMALISINIZ Yani, en iyi manzaraya sahip olmak istiyorsunuz, ancak bu görevi nasıl gerçekleştireceğinizden emin değil misiniz veya çim bakımındaki yeteneklerinizden emin değil misiniz? Eh, profesyonel bir peyzaj hizmetine ihtiyacınız var gibi görünüyor. Ancak kendinize “Yasam üzerinde çalışmak için başka birini işe almam gerekmiyor, bunu kendim yapabilirim” diye düşünebilirsiniz. Şimdi bir çim biçme