Akıllı sulama sistemleri, günümüzde dünyanın en büyük problemlerinden biri olan su sıkıntısı küresel iklim krizinin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan ülkemizde de geçtiğimiz yüzyılın sonlarından beri çok önemli bir konu haline gelmiştir.
İklim krizi ve insanların çevreye verdiği zararlardan dolayı doğal kaynakların gün geçtikçe yeri doldurulamayacak boyutlarda tahrip olmaktadır. Bu kaynaklardan neredeyse en önemlisi olan su içinde durum farklı değildir. İsraf edilen su miktarı gelecek nesillerin yaşamlarını tehlikeye atacak cinstendir. Bunun için öncelikle birey daha sonra toplum ve küresel ölçekte alınması gereken önlemler vardır. Bunların başında ise akıllı sulama sistemleri gelmektedir.

AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ


Bizler peyzaj mimarları olarak su israfı konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapmak, suyun akılcı kullanımı için öneriler getirmekteyiz. Bu önerilerden biri de yanlış sulama yöntemleri kullanılması sonucunda israf edilen su kontrolünün sağlanabilmesidir.

Bitkisel Alanlarda Sulama Sistemleri

Özellikle tarımsal yapıların sulanmasında geçmişten beri kullanılan geleneksel yöntem suyun kontrolsüz kullanımına bunun beraberinde su kaynaklarının hızlıca tüketilip kirlenmesine sebep olmuştur. Fakat bulunmuş olduğumuz teknoloji çağında artık her şeyin bir alternatifi ve çözümünü bulmak oldukça kolaydır. Suyun kontrollü kullanımı, israfının önlenmesi için en doğru yol otomatik sulama sistemleri ile sağlanabilmektedir.

Otomatik sulama sistemleri sayesinde bitki türlerine göre su tüketim değerleri hesaplanarak minimum su tüketimi maksimum verim ilkesine dayanarak sulama projeleri oluşturulup mevsimlere bağlı olarak sulama ayarlamaları yapılarak su tasarrufu sağlanabilmektedir.
Peyzaj alanlarının ilk gün ki gibi yeşil kalmasını isteriz. Bilinenin aksine bunun için bol bol sulama yapmak değil, bitkinin ihtiyacı kadar olan suyu vermekte yeterlidir. Suyun akılcı kullanımı için basınçlı sulama sistemleri olarak adlandırılan akıllı sulama sistemleri geleneksel sistemlerine oranla %70’ e varan su tasarrufu sağlamaktadır. Bu sistemlerden biraz bahsetmek gerekirse;

Yağmurlama Sulama Sistemi

Yağmurlama sulama sisteminde amaç bitkilere yağmura en yakın şekilde sulama yaparak hem eşit bir şekilde tüm alanının sulanmasını hem de su tasarrufu sağlamaktadır. Büyük alanlarda ve genel olarak olarak çim sahalarının(alanalarının) ve yer örtücü bitki türlerinin bulunduğu alanlarda yağmurlama sulama sistemleri kullanılır.

AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ

Damlama Sulama Sistemi

Bu sistemde bitkinin ihtiyaç duyduğu su lateral borular ve damlatıcı parçalar aracılığıyla sadece bitki kök ve çevresi sulanacak şekilde verilir. Bu sebeple tüm bitkiler eşit şekilde sulanmış olur.

Bitkilere gübre takviyesi yapılmak istendiğinde sisteme dahil edilerek direkt bitkinin kök ve çevresine yönlendirildiğinden bitkilerin olmadığı yerlerde bitkinin bulunmadığı toprak zemin boşuna sulanmamış olur ve bu sayede su tasarrufu sağlanırken gübre takviyesi sadece bitki köklerine yapıldığından yabancı ot gelişimi engellenir. Damla sulama sistemi sayesinde sulamaya elverişsiz topoğrafyalarda doğru ve yeterli sulamaya imkan sağlarken; sulamam sistemi planlaması bitki türüne, ihtiyaç duyduğu miktarda ve zamanlarda sulanması üzerine kurulduğu için su yetersizliği olan alanların doğru ve yeterince sulanması sağlanmış olur. Tarımsal arazilerde veya tek tek bitkilerin dikilmiş olduğu alanlarda sulama yapmak için damla sulama sistemi kullanılır.

AKILLI SULAMA SİSTEMLERİ

https://www.instagram.com/p/ChFH1SrLqZv/