Pergola, genellikle çapraz kirişleri ve genellikle üzerine odunsu üzümlerin eğitildiği sağlam bir açık kafesi destekleyen gölgeli bir geçit, geçit veya oturma alanı oluşturan dikey direkler veya sütunlar oluşturan açık hava bahçe özelliğidir. Kelimenin kökeni Geç Latin pergolasıdır, çıkıntılı bir saçak anlamına gelir. Bir tür çardak olarak, bir binanın uzantısı olabilir veya açık bir teras veya pavyonlar arasındaki bağlantı için koruma görevi görebilir. Yeşil tünellerden farklıdırlar, yeşil bir tünel bir ağaç gölgelik altında bir yol türüdür.

Pergolalar bazen çardaklarla karıştırılır (Amerikan İngilizcesinde “arbors”) ve terimler genellikle birbirinin yerine kullanılır. Bir ağaç dikme alanı genellikle, tırmanma tesisleri için bir çerçeve oluşturan kafes paneller ile çevrelenen çatılı ahşap bir koltuk olarak kabul edilir. Öte yandan, bir pergola çok daha büyük ve daha açık bir yapıdır ve normalde entegre oturma içermez.