İzmir Peyzaj Mimarı İle Neden Çalışmalıyım?

İzmir Peyzaj Mimarı İle Neden Çalışmalıyım?

Peyzaj mimarlığı, doğal ve kültürel yerleri ve fiziksel çevreyi insan faydası, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve rahatlığı için estetik ve bilimsel ölçütler çevresinde ele alan, mekân ve hayat ortamı oluşturan, biyo çeşitliliği artıran arazi planlaması, dizaynı, yönetimi, korunması, tamir edilmesi ve denetlenmesi gibi konuları kapsayan eğitim, araştırmalar düzenleyen bir mühendislik alanıdır. Ülkesel, bölgesel, kentsel ya da