Bahçe işleri, peyzaj tasarımı, tarımsal üretim, dekoratif tasarımlar gibi pek çok alanda hizmet veririz. Bu alanlarda ortaya çıkmış olan ürün gruplarının üretimi ve satışını da yürütürüz. Bu anlamda en büyük ihtiyaçlardan birisi İzmir yer örtücü satış işleri olmuştur. Bu alanda yeşili seven, bitkileri koruyan ve estetik görünüme kavuşmayı isteyen pek çok insan birçok sistem ve ürün grubunun arayışı içine girmiştir.

Bu anlamda önemli bir ihtiyacı karşılamak için hizmet veririz. Özellikle bahçe bakımında kullanılan araç gereç, peyzaj düzenlemede kullanılacak ürünler ve tarımsal üretimde önemli olan pek çok ürün grubunda hizmetlerimizi yoğun hale getirdik. Bu amaçla en kaliteli malzeme ve dinamik personel yapımız ile özgün ve eşsiz tasarımlar sizinle buluşur.

Yer Örtücü

Toprak örtüsü toprağın üst kısmında bulunan ve toprağın erozyon ve dış etmenlere karşı korunmasında etkili parçadır. Bu toprak örtüsü birçok bitki ve hayvan açısından önemli yer edinir. Bu madde sayesinde bitkiler suyu daha çok tutar ve gelişimini hızlandırır. Bu toprak örtüsünün dış etmenler tarafından etkilenmemesi, korunması ve şekillendirilmesi için pek çok yardımcı madde kullanılır. Bu maddelerin başında yer örtücü işlevi gören maddeler gelir. Üstün kaliteli ve nitelikli örtü malzemeler sayesinde toprak örtüsü korunarak işlevini yerine getirebilir.

İzmir Yer Örtücü
İzmir Yer Örtücü

Sulama Sitemi

Sulama alanı pek çok açıdan tarımda ve bahçe işlerinde kritik bir noktadır. Bir ürünün ve bitkinin uygun zaman aralıkları ve uygun periyotlarla sulanması gerekir. Bu ihtiyaç için son teknolojik olanaklar ile otomatik sulama sistemleri üretilmiştir. Böylelikle de istenilen zamanda ve sıklıkla bahçe sulama işleri halledilir biçime kavuşmuştur.

Dekoratif Tasarım Ürünleri

Birçok insan bahçede ve peyzajda estetik bir görünüm arar. Bu görünümü sağlamak adına da pek çok ürün tasarlanmıştır.

Bu ürünler şunlardır:

  • Bahçe aydınlatma gereçleri,
  • Çit paneller,
  • Çocuk parkları,
  • Dekoratif havuz tasarımı
  • Bordür ve ayraçlar,
  • Kamelya ve pergola araçları gibi pek çok tasarım ürünü bulunur. Bu ürünler zamanında teslimat ve uygun kullanım ile estetik görüntü oluşturur.