SULAMA NEDİR VE TOPRAĞIN KORUNMASINDA NEDEN ÖNEMLİDİR?

https://www.instagram.com/izmirpeyzaj/

Sulama, büyümeye yardımcı olmak için toprağa veya mahsullere su sağlama sürecidir. Genellikle kurak dönemlerin veya su kıtlığının meydana gelebileceği tarımda kullanılır. Sulama ayrıca bitkileri don hasarından korumaya yardımcı olur. 

 

Birçok farklı sulama sistemi türü vardır, ancak hepsinin tek bir amacı vardır: Suyu bitkilerin köklerine mümkün olan en verimli şekilde ulaştırmak. Bitki seçimi ve alan kullanımı için sulama çok önemlidir. Birçok sistem, suyu toprağa sızan ve bitkilerin köklerine ulaşan yere püskürten sprinkler kullanır. 

 

Toprak koruma, toprağı erozyon, bozulma ve tükenmeden koruma uygulamasıdır. Erozyon, rüzgar ve su, bitki büyümesi için hayati besinler içeren üst toprağı çıkardığında meydana gelir. Bozulma, aşırı otlatma veya aşırı toprak işleme gibi kötü yönetim uygulamaları nedeniyle toprak kalitesi düştüğünde meydana gelir.

 

SULAMA TÜRLERİ NELERDİR?

Birçok sulama sistemi türü vardır, ancak hepsinin ortak bir amacı vardır: suyu bitkilere mümkün olan en verimli şekilde ulaştırmak. En yaygın sulama türü, salma sulama ve yağmurlama sulamasını içeren yüzey sulamadır. Peyzaj mimarlığında su çok önemlidir.

 

Taşkın sulama, sulamanın en basit şeklidir. Su basitçe tarlaya bırakılır ve diğer tarafa ulaşana kadar yüzey boyunca akmasına izin verilir. Bu yöntem genellikle düşük mahsul yoğunluğuna sahip düz tarlalarda kullanılır. Yağmurlama sulama, yüzey sulamanın daha karmaşık bir versiyonudur. Su merkezi bir yerden pompalanır ve bir boru ve sprinkler sistemi ile sahaya iletilir. Bu yöntem eğimli tarlalarda ve ürün yoğunluğunun fazla olduğu tarlalarda kullanılabilir. Damla sulama, suyu bir boru ve emitör sistemi aracılığıyla doğrudan bitki köklerine ileten başka bir sulama sistemi türüdür. 

 

SULAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sulama, mahsullerin büyümesine yardımcı olmak için toprağa su uygulama işlemidir. Özellikle yağışın az olduğu bölgelerde önemli bir tarım uygulamasıdır.  

 

Sulamanın birçok faydası vardır. İlk olarak, çiftçilerin normalde çok az suyun olduğu alanlarda ürün yetiştirmesine olanak tanır. Bu, gıdaların çöl bölgelerinde yetiştirilebileceği ve insanlara taze meyve ve sebzelere erişim sağlayabileceği anlamına geliyor. İkincisi, sulama, yabani otların ve zararlıların yanı sıra hastalıkları da kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bu, mahsul verimini artırmaya yardımcı olur ve çiftçiliği daha verimli hale getirir. Son olarak, sulama, erozyonu ve besinlerin sızmasını önleyerek toprak verimliliğinin korunmasına da yardımcı olabilir. 

 

Genel olarak, sulama dünya çağındaki çiftçiler için hayati bir uygulamadır. Kurak bölgelerde yiyecek üretmelerine yardımcı olur ve mahsullerinin verimi ile kalitesini arttırır.

“Ancak en son ağaç kesildikten, en son nehir zehirlendikten ve en son balık tutulduktan sonra anlayacaksınız ki, insan parayı yiyemez!”

SULAMANIN TOPRAK KORUMAYA ETKİSİ NEDİR?

Son yıllarda dünya nüfusunun artması ve gıda talebinin artması nedeniyle sulama ihtiyacı da arttı. Uygun sulama ile çiftçiler daha az suyla daha yüksek verim elde edebilir ve bu da bu hayati kaynağı korur. Ayrıca, sulama yabani otları ve zararlıları kontrol etmeye yardımcı olabilir ve toprak erozyonunu azaltabilir.

 

Doğru yapıldığında, sulama toprağın korunması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Çiftçiler daha az su kullanarak bu değerli kaynağı korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca yabancı otları ve zararlıları kontrol ederek erozyona uğrayan toprak miktarını azaltabilirler. Çiftçiler bu adımları atarak topraklarının gelecek yıl boyunca verimli kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

 

TOPRAĞI KORUMAK İÇİN NASIL DÜZGÜN ŞEKİLDE SULANIR?

Toprağınızı korumak için sularken akılda tutulması gereken birkaç şey vardır. Öncelikle, doğru miktarda su kullandığınızdan emin olun. Çok fazla su erozyona neden olabilir ve besin maddelerinin topraktan sızmasına neden olabilirken, yetersiz su bitki büyümesini sınırlayacaktır. İkinci olarak, suyu akıp gitmek yerine toprağa ıslanabilmesi için  yavaşça uygulayın. Son olarak, buharlaşmayı en aza indirmek için günün daha serin saatlerinde sulamaya çalışın. Bu ipuçlarını takip ederek toprağınızın sağlıklı ve üretken kalmasını sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

TASARIM HUSUSLARI

Tasarım hususları, toprak tutma sistemlerinde yağmurlama sulamanın önemli bir parçasıdır. Başarılı bir kurulum sağlamak için tasarım, iklim, toprak tipi ve arazi gibi çeşitli faktörleri dikkate almalıdır. Uygun tasarım, ilgili maliyetleri en aza indirirken su verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya da yardımcı olabilir.

Toprağı tutmak için bir yağmurlama sulama sistemi tasarlarken, sistemin kullanılacağı iklim koşullarını dikkate almak önemlidir. Yüksek sıcaklıklara veya sık sık kuraklığa sahip alanlar, kapalı alanı etkili bir şekilde sulamak için daha büyük borular ve daha yüksek basınçlı pompalar gerektirebilir. Ek olarak, sele veya aşırı yağışa eğilimli alanlarda, fazla suyun kapalı alandan hızlı bir şekilde tahliyesi için tasarlanmış daha büyük drenajlara ve vanalara ihtiyaç duyulabilir.

Toprağın tutulması için bir yağmurlama sulama sistemi tasarlanırken, sistem içinde bulunan toprağın türü de dikkate alınmalıdır.

KURULUM SÜRECİ

Bir yağmurlama sulama sisteminin kurulması, başarılı toprak tutmanın sağlanmasının önemli bir parçasıdır. Sadece toprağa su sağlamakla kalmaz, aynı zamanda akış ve erozyonu önlemeye de yardımcı olur. Bir sulama sistemi kurarken, optimum performans için izlenmesi gereken birkaç adım vardır.

İlk olarak, sistemin boruları ve diğer bileşenleri için düz bir yüzey oluşturmak üzere sprinklerin kurulacağı alanın etrafını temizleyin. Ardından, yakındaki kaynaklardan gelen suyun sulama sistemine ulaşmasını sağlayacak gerekli yer altı borularını veya drenaj sistemlerini kurun. Bu, bir kuyu veya belediye kaynağından gelen mevcut su tesisatını bağlamayı içerebilir. Tüm yer altı boruları bağlandıktan sonra, sprinkler başlıklarınızı tasarım planınıza göre yerleştirmeye başlayın. Etkinleştirildiğinde suyun istediğiniz alana eşit şekilde dağılması için her başlığın belirli bir açıyla yerleştirildiğinden emin olun.

BAKIM İPUÇLARI

Toprak muhafazasında yağmurlama sulamanın sürdürülmesi, bitkileri ve bahçeleri sağlıklı tutmak için çok önemlidir. Ancak, doğru yönetilmezse süreç karmaşık ve zamanında olabilir. Bahçenizi mükemmel durumda tutmanıza yardımcı olacak birkaç ipucu.

İlk adım, bahçenizin toprak bileşimine dikkat etmektir. İyi drenaj özelliklerine sahip bir toprak karışımı kullanmanız önemlidir, böylece su, bitkilerinizin kökleri etrafında birikmez ve kök çürümesine veya diğer hastalıklara yol açmaz. Ek olarak, muhafaza sisteminin bütünlüğünü tehlikeye atabilecek veya su akışını bozan tıkanıklıklara neden olabilecek hayvanlardan veya diğer haşerelerden kaynaklanan hasar olup olmadığını kontrol edin.

Yağmurlama sulama sistemlerinin bakımında bir diğer önemli faktör, mevsimsel sıcaklıklara ve yağış seviyelerine bağlı olarak uygun sulama zamanlarını ve sıklığını anlamaktır.

SİSTEM BİLEŞENLERİ

Sistem bileşenleri, herhangi bir yağmurlama sulama sisteminin önemli bir parçasıdır. Verimli dağıtım ve su tasarrufu sağlamaya yardımcı olurlar. Yağmurlama sulama sisteminin uygun tasarımı ve kurulumu, toprak tutma alanının uygun şekilde sulanmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Sprinkler sistemleri, basınç regülatörleri, geri akış önleyiciler, valfler, filtreler, borular, nozullar ve pompalar gibi çeşitli farklı bileşenleri içerebilir. Basınç regülatörleri, sistem boyunca sabit su basıncını korur; bu, her nozulun optimum performans için tam olarak ihtiyaç duyduğu miktarda su almasını sağlamaya yardımcı olur. Geri akış önleyiciler, kirli suyun sistemin ana hat besleme hatlarına girmesini önleyerek dış kaynaklardan gelen çapraz bulaşmaya karşı koruma sağlar.

Vanalar, bir su zamanlayıcısı tarafından kontrol edilerek sistemin açılıp kapanmasına izin verir. Filtreler, sisteme girmeden önce sudaki tortu ve diğer safsızlıkların giderilmesine yardımcı olur. Borular, sprinkler sisteminin tüm farklı bileşenlerini birbirine bağlar.