BİTKİ SEÇİMİ VE ALAN KULLANIMI

Peyzaj Projelerinde Bitki Seçimi

Bitkiler peyzaj tasarım ve uygulamalarında en önemli envanterlerdir. Bu yüzden bitki seçimi ve alan kullanımı peyzaj projelerinin sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Peyzaj düzenlemelerinde başta bitki olmak üzere birçok proje girdisi bulunmaktadır elbette bunların en önemlisi canlı, gelişebilen ve sürekli bir değişim içinde olan bitkilerdir ancak bitkilerle kompozisyon oluşturduğumuz her malzeme, tasarımı oluştururken göz önünde bulundurulan her tasarım ilkesi sürdürülebilir tasarımlar, alan kullanımları oluşturmak için elzemdir.

Ancak projelerde planlamalar doğru yapılmalıdır özellikle söz konusu bitki seçimi ve alan kullanımı çünkü bir proje için birçok emek ve paralar sarf edilmektedir ve günün sonunda devamlılığı sağlanabilen, uzun yıllar kullanım olanağı sağlayan sürdürülebilir sistemler olmalıdırlar. Bir proje için planlama, tasarım, projelendirme, fiyatlandırma, yapım gibi birçok aşama sonucunda meydana gelir ve bunların hepsi para ve emek anlamına gelmektedir. Bu yüzden yapılan yatırımların zaman içinde zarara dönüşmeyen kendisini amorti eden sistemler olması için doğru planlamalar yapılmalıdır.

Peyzaj Projelerinde Planlama

Peyzaj projelerinde tasarım aşamasına geçilmeden önce izlenmesi gereken adımların başında analizler gelir. Bu analizler birçok sınıflandırmaya tabi olabilir. Birkaç tane örnek vermek gerekirse bunlar; İklim Analizi, Coğrafi Yapı, Alt Yapı, Ulaşım, Kullanıcı Kitlesi şeklinde bu liste uzatılabilmektedir. Bu analizler proje planlama ve tasarımlarında göz önünde bulundurulması gereken önemli verilerdir. Alan planlamaları ve tasarımları yapılırken bu veriler doğru analiz edilmeli bu analizlere uygun bitki seçimleri ve beraberinde malzeme, donatı elemanları kullanılmalıdır.

Peyzaj projelerinde planlama için birçok konu esastır; müşteri, kullanıcı, maliyetler, alana dair yapılan analizler, vs. bunların yanında toplumların sosyo ekonomik durumu, eğitim durumu, kullanıcı yaş dağılımı planlama esnasında göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardır.

Alan Kullanımına Uygun Bitki Seçimi

Peyzaj projelerinde alan kullanımları en önemli analizlerden bir tanesidir. Çünkü bu analiz aslında projeleri ne için yapıldığı neye hizmet edeceğini belirler. Ve bu da bütün proje için kullanılacak envanterleri belirler ki bunların başında bitkiler geliyor.

Bitkiler tasarımda bir çok amaç için kullanılabilmektedir. Estetik kullanımlarının yanı sıra alanlarda yönlendirici unsurları, vurgu elemanları, odak noktası, alan kullanım belirleyici unsurları gibi bir çok amaca hizmet edebilirler. Örneğin insanları kent meydanlarında bir yerden bir yere yönlendirmek için yolun iki yanına sıralı olarak kullanılan bitkiler insanlar üzerinde doğal olarak yönlendirici bir etki yaratacaktır. Sadece dış mekanlarda değil iç mekanlarda bitki seçimi de son derece önemlidir.

Peyzaj Projelerinde Bitki Kullanımı

Peyzaj projelerinde bitki seçimleri öncelikle bu analizler doğrultusunda yapılmalıdır. İklime uygun bitki kullanımı, alanın kullanıcı kitlesinin göz önünde bulundurulması, trafik durumu, toprak türü, bitkinin kullanılacağı alanın veya binanın kullanım amacı son derece önemlidir. Çünkü her bitkinin her yerde kullanılmaması gerekir. Örneğin bazı bitkilerin yaprakları batıcı özelliklere sahipken, bazıları ise zehirli öz suyuna sahip olabilmektedirler. Çocuk oyun alanlarında kesinlikle kullanılmaması gereken bitkilerdir. Veya havuz kenarında çok fazla yaprak veya meyve döken bitkiler kullanılmamalıdır.

Bitkiler kullanım alanlarına göre birçok sınıfa ayrılmıştır. Peyzaj projelerinde sürdürülebilirliğin sağlanması için doğru bitkinin doğru yerde kullanılması gerekir. Öncelikle bitkinin kullanılacağı ortama hayati gereksinimlerine uygun iklimsel verilere sahip olmalıdır. Ondan sonra alanın/mekanın kullanıcı kitlesi, kimler tarafından ve ne amaçlarla kullanılacağı belirlenerek bitkiler ona göre tercih edilmelidir.

BİTKİ SEÇİMİ VE ALAN KULLANIMI

Mesela kent parkı bitkisel tasarımı yapılıyorsa ve oturma birimlerinin yanına bitkisel tasarım çalışması yapılıyorsa eğer gölge yapan, geniş taç çapına sahip bitkiler tercih edilmelidir. Ya da çocuk oyun alanı bitkisel tasarımı yapılıyorsa örneğin zehirli veya sivri/ delici yaprakları olan bitkilerin kullanımından kaçınılmalıdır. Bu ayrıntılar proje alanlarının uzun yıllar kullanım durumunda olmasını sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir peyzaj kullanım alanlarının oluşturulmasını sağlamaktadır. Bunun en önemli sebebi ise peyzaj alanlarında kullanılan envanterler içerisinde bitkilerin çok önemli bir yere sahip olmasıdır. Ve bu materyal sürekli gelişim ve değişim içerisinde canlı bir materyal olmasıyla özeldir.

Her bitkinin belirli yaşaması için gerekli şartları olduğu, bitkilerinde bizim gibi canlı oldukları ve her ortama uyum sağlayamaya bilecekleri göz ardı edilmemeli bitkisel tasarımlar bu kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. Bu yüzden alan kullanımı ve bu alan kullanımına uygun bitki seçimi yapılmalı böylece bitkinin kullanım alanı içerisinde devamlılığını sağlayabilmesi desteklenmelidir. Bitki seçiminin alan kullanımına uygun yapılmasının yanında sürekli ve düzenli periyodik bakımları sağlanarak desteklenmelidir.

BİTKİ SEÇİMİ VE ALAN KULLANIMI

https://www.instagram.com/p/CiuVa0SgjBw/