YER ÖRTÜCÜLER

Toprak örtüsü veya toprak örtüsü, bir toprak alanı üzerinde büyüyen herhangi bir bitkidir. Toprak örtüsü üst toprağın erozyona ve kuraklığa karşı korunmasını sağlar.

Bir ekosistemde, zemin örtüsü, otsu tabaka olarak bilinen çalı tabakasının altında vejetasyon tabakasını oluşturur. En yaygın zemin örtüleri çeşitli tiplerdeki otlardır.

Ekolojide, yer örtüsünün ele alınması zor bir konudur, çünkü birkaç farklı adla bilinir ve birkaç farklı şekilde sınıflandırılır. Yer örtüsü terimi aynı zamanda “otsu tabaka”, “rejeneratif tabaka”, “zemin florası” ve hatta “adım atmak” anlamına da gelebilir.

Tarımda, toprak örtüsü toprağın üstünde bulunan ve onu erozyondan koruyan ve yabancı otları engelleyen her şeyi ifade eder. Düşük bir çim tabakasından plastik bir malzemeye kadar her şey olabilir. Zemin örtüsü terimi özellikle su ve gaz değişimine izin veren nefes alabilen bir muşamba gibi peyzaj kumaşına atıfta bulunabilir.

Bununla birlikte, bahçe jargonunda, toprak örtüsü terimi, yabani otların yerine kullanılan ve çıplak toprağı gizleyerek görünümü iyileştiren bitkileri ifade eder.