FUTBOL ALANLARI İÇİN KULLANIŞLI ÇİM BİTKİSİ ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ

Futbol Alanlari Icin Kullanisli Cim Bitkisi Cesitleri Ve Ozellikleri Izmirpeyzaj.com.tr

Bir futbol sahası, futbol sporu için bir oyun alanıdır. Bir futbol sahasının boyutları tipik olarak 110-120 yard uzunluğunda ve 50-60 yard genişliğindedir. Futbol sahasındaki çimler kısa tutulur, böylece oyuncular hızla koşabilir ve yön değiştirebilir. Futbol çimlerinin üzerine ayrıca saha sınırlarının nerede olduğunu gösteren çizgiler çizilmiştir.

TOPRAK MUHAFAZASINDA YAĞMURLAMA İLE SULAMA

Toprak Muhafazasinda Yagmurlama Ile Sulama Izmirpeyzaj.com.tr

Son yıllarda dünya nüfusunun artması ve gıda talebinin artması nedeniyle sulama ihtiyacı da arttı. Uygun sulama ile çiftçiler daha az suyla daha yüksek verim elde edebilir ve bu da bu hayati kaynağı korur. Ayrıca, sulama yabani otları ve zararlıları kontrol etmeye yardımcı olabilir ve toprak erozyonunu azaltabilir.

Doğru yapıldığında, sulama toprağın korunması üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir. Çiftçiler daha az su kullanarak bu değerli kaynağı korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca yabancı otları ve zararlıları kontrol ederek erozyona uğrayan toprak miktarını azaltabilirler. Çiftçiler bu adımları atarak topraklarının gelecek yıl boyunca verimli kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

ALGISAL AÇIDAN ŞEHİRİÇİ PEYZAJ PLANLAMASI VE ŞEHİRSEL ÇEVRE

Bitki Secimi Ve Alan Kullanimi Izmirpeyzaj.com.tr 3

ALGISAL KENTSEL PEYZAJ PLANLAMASI NEDİR? Algısal kentsel peyzaj planlaması, insanların çevrelerini algılama ve çevreleriyle etkileşim kurma şeklini dikkate alan bir süreçtir. Sadece estetik açıdan hoş değil, aynı zamanda işlevsel ve güvenli mekanlar yaratmayı amaçlar.   Algısal kentsel peyzaj planlamasında ilk adım, insanların nasıl hareket ettiğini ve mekanı nasıl kullandığını anlamaktır. Bu, insanların çevreleriyle nasıl etkileşime

PEYZAJ MİMARLIĞINDA SU

Peyzaj Mimarliginda Su Izmirpeyzaj.com.tr

Peyzaj mimarlığında su çeşitli şekillerde kullanılmaktadır. Göletler, akarsular ve şelaleler oluşturmak için kullanılabilir veya bitkileri sulamak için kullanılabilir. Buğulanma sistemleri ve sis efektleri oluşturmak için de kullanılabilir.

HYDROSEEDING UYGULAMALARI

Hydroseeding Izmirpeyzaj.com.tr

Büyük ölçekli alanlarda toprak yüzeyinin kaplanması, bitkilendirilmesi söz konusu olduğunda hydroseeding, hem zamandan hem maliyetten tasarruf etmenin yanı sıra, sürdürülebilir bir işlem olma avantajını da beraberinde getiren, 1960’lı yıllarda İngiltere’de kullanılmaya başlanan püskürtme yöntemiyle alana uygulanmak istenen tohumların suyla karıştırılarak püskürtülmesi işilemidir.

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikasi Izmirpeyzaj.com.tr

Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 16/07/2022

Güvenliğiniz bizim için önemli. Bu sebeple bizimle paylaşacağınız kişisel verileriz hassasiyetle korunmaktadır.

Biz, İzmir Peyzaj LTD. ŞTİ., veri sorumlusu olarak, bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebeplerimiz ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda sizleri aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

IP adresiniz ve kullanıcı aracısı bilgileriniz, sadece analiz yapmak amacıyla ve çerezler (cookies) vb. teknolojiler vasıtasıyla, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ve bazen de analitik sağlayıcılar, reklam ağları, arama bilgi sağlayıcıları, teknoloji sağlayıcıları gibi üçüncü taraflardan elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz sadece analiz yapmak suretiyle; sunduğumuz hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, bu hizmetlere sizin tarafınızdan ulaşılabilmesini ve maksimum düzeyde faydalanılabilmesini sağlamak, hizmetlerimizi, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve sizleri daha geniş kapsamlı hizmet sağlayıcıları ile yasal çerçeveler içerisinde buluşturabilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, sözleşme ve hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız ve/veya verdiğimiz, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz, iş birliği yaptığımız, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere oncupeyzaj@gmail.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Sizlere hizmet sunabilmek amaçlı analizler yapabilmek için, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Siteyi kullanmaya devam ettiğiniz takdirde kabul etmiş olduğunuz tarafımızca varsayılacak olup, daha ayrıntılı bilgi için bizimle oncupeyzaj@gmail.com e-mail adresi üzerinden iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

Peyzaj mimarı nasıl olunur? Peyzaj mimarı neler yapar? Peyzaj bakımı yapılmalı mıdır?

Peyzaj Mimarı Nasıl Olunur?

Bir peyzaj mimarı, doğal çevrenin bütünlüğünü koruyan bahçeler inşa etmek için lisanslı ve eğitimlidir. Genel çevreyi ve bunun peyzajınızın tasarımında nasıl bir rol oynadığını derinlemesine kavrarlar. Bahçıvanlık ilkelerini, uygun sulama tekniklerini ve hangi sürdürülebilir malzemeleri kullanacaklarını anlarlar.

İzmir Otomatik Sulama Maliyetleri

İzmir Otomatik Sulama Maliyetleri

İzmir otomatik sulama maliyetleri alanın büyüklüğüne ve kullanılacak sisteme göre değişiklik göstermektedir. Net bir şekilde fiyat almak için işletmeyle görüşülmesi gerekmektedir. İşletmemize başvuran müşterilerimizin, otomatik sulama sistemlerini istedikleri alanları keşfe çıkıyoruz. Böylece fiyat konusunda karşılıklı netliğe varabiliyoruz. Her Bahçeye Uygun Çözümler Büyük ya da küçük fark etmeksizin, evlerinizin ve işletmelerinizin bahçelerinin otomatik olarak sulanması için

İzmir Otomatik Sulama Malzemeleri 4 madde de anlatıldı.

İzmir Otomatik Sulama Malzemeleri

İzmir otomatik sulama malzemeleri ürünleri, otomasyon gereken alanlar için bir numaradır. Sulama yapılacak ana cihazın, su kanallarına dağıtım hizmetiyle sürdürülen bu sistem, körfezlerden su akışına yardımcı olmaktadır. Kontrolün sizde olacağı bu tip uygulamalarda, bütün bahçenin hızlı ve düzenli olarak sulanmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanında ana su girişinden uygulamak istediğiniz ilaçları ve sıvı gübreleri de gönderebilirsiniz. Otomatik

İzmir Otomatik Sulama Avantajları 4 madde

İzmir Otomatik Sulama

İzmir otomatik sulama avantaları sayesinde en güzel bahçelere sahip olmak mümkün. Bahçelere kurulacak otomatik sulama sistemleriyle hiçbir insan gücü kullanmadan bahçeleri sulayabilirsiniz. Otomatik sulama sistemlerini kullanmanın başlıca avantajlarını şöyle sıralamak mümkündür; Bahçenize kurulacak otomatik sulama sistemiyle nerede olursanız olun bahçeniz istediğiniz zamanlarda size ihtiyaç olmadan en uygun şekilde sulanmaktadır. İzmir Otomatik Sulama Avantajları Otomatik Sulama

İzmir Otomatik Sulama için 4 önemli madde

Izmir Otomatik Sulama Izmir Otomatik Sulama Hizmeti

Sulama işlemi düzenli, eşit ve belirli ölçüde izmir otomatik sulama ile yapılmalıdır. Bahçenizin düzenli sulanması için personel ihtiyacınıza gerek kalmayacak. Otomatik sulama sistemleri ile hem sudan tasarruf sağlayacaksınız hem de çim ve yeşil alanlarınızı düzenli sulayabileceksiniz. Bahçe sulamasında kullanılan ağır hortumlar ve yüksek su akışı, yeşil alanlarınıza zarar vermektedir. İnsan gücünün gerektirdiği bu zorlu işlem

Bahçem için otomatik sulama gerekli midir?

Lawn Sprinkler Spaying Water Over Green Grass.

Bahçenizi korumak için mutlaka sırtınızı zorlamanız gerekmez. Sulama kutusunu kullanmak zorunda kalmamak için başka çözümler de vardır. Sulama ekipmanınız gömülü olsun veya olmasın, döner veya bir damla sistemi olsun, otomatik sulama birçok bahçenin bir özelliği haline geldi ve birçok şekilde kullanılabilir. Sizinkini nasıl seçmelisiniz?

Budanmış ve kesilmiş, ekilmiş, tohum ekmiş ve bahçenizi (veya bir profesyonel çağırmışsınız) düzenlediniz, terasınızı döşedim ve yüzme havuzunuzu tekrar hizmete soktunuz. Şimdi tek yapmanız gereken o güneşli günlerin tadını çıkarmak… Pek değil! Bir bahçedeki en büyük problem, onu biçmek zorunda kalmadan, sulamaktır.